arquitectura, disseny, i més
menu

Continguts: estudiANDANA

Llicència Creative Commons BY-SA

Tots els continguts han estat creats per estudiANDANA, a excepció d'aquells què es diga el contrari de forma expressa.

Desenvolupament Web: estudiANDANA

Llicència Creative Commons BY-SA

El web ha estat dissenyat i desenvolupat per estudiANDANA emprant llenguatge HTML5 i CSS3 segons el estàndards de W3C.
El codi de validació respectiu del web prové de Google Analytics.
El codi de validació respectiu del web prové de Bing Webmaster Tools.
Agraïments al web w3schools, sovint font de consulta i suport.
Aquest projecte s'ha escrit emprant l'editor Notepad++, programari lliure sota llicència GPL.
El codi orignal de l'arxiu sitemap.xml prové de FreeSiteMapGenerator. Modificat per estudiANDANA.

Hostatge web: iukanet

Agraïments especials a iukanet pel servei i suport que ens proveeix.

Agraïments:

A Dolors Gimeno.

A Sònia Caparrós per exercir desinteressadament de tècnic lingüístic a la primera versió del web (Qualsevol errada posterior ha d'atribuir-se a estudiANDANA).

A Xavi Barrachina per la crítica constructiva.