arquitectura, disseny, i més
menu

El passat 28 d’Abril de 2015, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme va aprovar la Resolució del IDAE que amplia el programa d’ajudes PAREER (No el confonguem amb el Pla Estatal de Vivenda, que és l’altra línia d’ajudes que ja hem comentat) i que aporta algunes novetats front a la seua versió anterior.

Per als que ja conegueu el programa PAREER, bàsicament amplia els fons i els fa conjunts per a les quatre línies de subvencions; compatibilitza les ajudes amb les del Pla Estatal de Vivenda, abans incompatibles; prorroga els terminis i presenta noves quanties a atorgar-se; i s’adreça a un grup més ampli d’edificacions, no sols vivendes.

Per als que no, tractaré d’explicar-lo de zero i no avorrir-vos massa.

El nou programa PAREER-CRECE està destinat a incentivar econòmicament la rehabilitació energètica integral d’edificis. Que no vos espante el terme “integral”, vol dir que hi ha que actuar sobre el conjunt de l’edifici, no sols una vivenda; però pot ser una actuació que canvie sols les finestres, o un tipus concret de façana.

Aquest nou tram del programa contempla 200M € d’ajudes a repartir fins al 31 de Desembre de 2016 per concurrència, que vol dir que el primer que els demane de’ls endú.

Anem al cor del programa: les ajudes.

El PAREER-CRECE ofereix subvencions fins al 90% (si, heu llegit bé) del cost elegible de la rehabilitació. D’aquest 90%, depenent de l’actuació hi ha una part que és una ajuda directa en forma de diners. La resta, fins a completar el 90% màxim es pot donar amb préstecs reembossables a 12 anys (1 de carència) a un tipus d’interès d’euribor +0% (molt barat).

Si l’actuació es de Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica (façanes, sostres i finestres principalment), la subvenció directa base es d’un 30% del cost, però pot ser ampliada fins al 80% per criteris socials, d’eficiència i si l’actuació es integrada (recordem que el Pla Estatal de Vivenda fixa un màxim del 35% de l’actuació, per a comparar)

Si Millora l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació, la subvenció directa base es d’un 20%, i pot ser ampliada fins al 60% per criteris d’eficiència i d’implantació d’un sistema de monitorització d’us de l’energia.

Si substituïm l’energia convencional per biomasa a les instal·lacions tèrmiques, la subvenció directa base es d’un 25% del cost, i pot ser ampliada fins al 40% per criteris socials i si l’actuació es integrada.

I si la substituïm per energia geotèrmica, la subvenció directa base es d’un 30% del cost, i pot ser ampliada fins al 55% per criteris socials i si l’actuació es integrada.

En resum, si et planteges millorar l’eficiència energètica del teu edifici, l’IDAE pot subvencionar-te fins al 90% del cost de l’actuació en ajudes directes i préstecs favorables.

imatge de Jcvasc~commonswiki [Public domain], via Wikipedia