arquitectura, disseny, i més
menu

Com passa amb tantes altres normes, la llei estatal fixa l’obligació de passar aquesta revisió a un grup molt concret d’edificacions; però la norma autonòmica amplia aquest grup i l’estén a un àmbit molt més ampli.

A l’àmbit estatal, la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes fixa al seu article 4 l’obligació d’obtindre l’informe als propietaris d’immobles ubicats en edificacions amb tipologia residencial de vivenda col·lectiva amb una antiguitat superior a 50 anys, en el termini màxim de cinc anys d’acord amb el calendari de la disposició transitòria primera.

Açò fixa aquesta obligació efectivament per a “blocs de vivendes” a partir dels seus 55 anys.

Al mateix article també estableix aquest informe com requisit previ indispensable per a poder accedir a qualsevol ajuda pública destinada a conservació, accessibilitat universal o eficiència energètica de l’edifici.

A la Comunitat Valenciana, però, la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP) amplia el seu àmbit d’aplicació a tota edificació catalogada o d’antiguitat superior a cinquanta anys al seu article 180.

Així, a la Comunitat Valenciana estan obligats a ser revisats tots els edificis, no sols els bloc de vivendes, que tinguen 50 anys o més, o estiguen catalogats. També suprimeix els 5 anys de gràcia que donava la llei estatal de forma que l’obligació és efectiva d’immediat.

Si eres propietari d’un edifici construït abans de 1965, o d’un que està catalogat, o vols accedir a ajudes públiques per a millores, ha de passar l’IAE.cv.

imatge de Panarria (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons