arquitectura, disseny, i més
menu

El nou Informe d’Avaluació de l’Edifici de la Comunitat Valenciana (IAE.cv d’ara en avant) és una revisió que han de passar els edificis per a assegurar-se del seu estat de conservació. De forma anàloga a la ITV dels vehicles, és obligatori passar la revisió de l’edifici en complir aquest 50 anys, i s’ha de repetir cada 10 anys.

També és requisit indispensable per a sol·licitar qualsevol tipus d’ajuda o subvenció oficial destinada a conservació, eficiència energètica, o millora de l’accessibilitat; independentment de l’edat de l’edifici.

Aquestes revisions han de ser executades per tècnics competents en edificació (com és el nostre cas), i l’informe resultant s’ ha de registrar a l’autoritat autonòmica competent.

L’IAE.cv consta de tres parts:

1.- Informe de CONSERVACIÓ de l’Edifici, que recull els desperfectes i patologies visibles a l’edificació i la seua possible causa, i recomana si escau accions de reparació o rehabilitació.

2.- Avaluació de les condicions d’ACCESSIBILITAT universal dels elements comuns de l’edificació, i relació de millores raonables susceptibles d’executar a l’edifici.

3.- Inclou també el CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA de l’Edifici, que avalua les característiques de l’edifici per tal de proporcionar una dada estimada del seu consum energètic.

I açò és, de manera molt resumida, el nou IAE.cv.

imatge de Cinthya novas (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons