arquitectura, disseny, i més
menu

El primer benefici, i més evident, és que un tècnic qualificat en edificació visita l’edifici en qüestió i fa una revisió de l’estat de l’edifici.

No podem destacar prou la importància d’aquest fet. Sovint s’habiten edificis que ja han complit els 50 anys (inclús el centenar) i mai han sigut revisats per cap tècnic.
Si tenim en compte que l’EHE (Instrucció per al formigó estructural) fixa la vida útil de l’edifici entre els 50 i els 100 anys podem estar fent la primera revisió quan la vida útil de la nostra propietat comença a esgotar-se.

Açò suposa un risc important per a la construcció i per als habitants, donat que pot haver una degradació, observable o no per la propietat, que degenere en un col·lapse o danys propis i a tercers.

Amb l’obtenció del IAE.cv regularitzem legalment l’estat de l’edifici. Açò pot ser especialment important per a les assegurances, donat que un edifici ben conservat (certificat per tècnic competent) pot ser més econòmic d’assegurar. I arribat el moment de cobrir un dany propi o a tercers encara està per veure com responen les asseguradores quan un edifici sobrepassa els 50 anys i no ha complit amb la revisió corresponent.

L’IAE.cv proporciona també el Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici. Aquest inclou totes les vivendes contingudes al mateix i és vàlid per a poder llogar o vendre qualsevol d’elles. No cal que cada vivenda tinga el seu certificat, amb el de l’edifici és suficient.

A banda d’informar-nos sobre l’estat de conservació del nostre edifici, del seu nivell d’accessibilitat actual, i de la seua eficiència energètica, l’Informe d’Avaluació de l’Edifici és el document que ens obri les portes a totes les ajudes públiques per a conservació i millora de l’accessibilitat i eficiència de l’edifici. Sense registrar l’informe no podrem accedir a cap ajuda destinada a aquests aspectes.

Resumint, l’IAE.cv revisa el correcte estat del nostre immoble, certifica energèticament totes les vivendes que conté i és indispensable per a accedir a ajudes públiques.

imatge de Joanbanjo (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons