arquitectura, disseny, i més
menu

Com ja hem comentat abans, la nostra feina té l’objectiu de transformar la realitat en que vivim imaginant i construint edificis. I és, en part, responsabilitat nostra decidir en quina direcció volem transformar-la. Com podem fer una arquitectura responsable que responga a aquesta responsabilitat? Quins passos podem donar? On fixar-se?

A títol personal jo m’he fixat tres àmbits i objectius per a observar:

1.- L’arquitectura deu ser responsable amb si mateixa.

No podem oblidar que el que fem és arquitectura. Així, el primer pas és respectar l’arquitectura. Respectar l’arquitectura? Si. Primer la que ja existeix, aquella que ens precedeix i sobre la que podem estar actuant; també la que ens envolta i serà veïna dels nostres projectes: projectem amb l’entorn i allò que ja existeix. En segon terme, l’arquitectura projectada deu ser bona arquitectura, ben dissenyada, construïda, i utilitzada. L’objectiu deu ser una arquitectura feta (i utilitzada) amb racionalitat i senzillesa, que optimitze recursos i tinga vocació de perdurar.

2.- L’arquitectura és per a ser habitada.

I és l’individu en primer terme i la societat en el seu conjunt qui ho farà. Ha de generar, per tant, espais útils, còmodes, confortables, i saludables per a l’ésser humà. Però no podem oblidar que l’ésser humà viu en societat i aquesta també es veu afectada pel que projectem. Així, la bona arquitectura deuria de ser accessible, inclusiva i no discriminatòria, i tractar de millorar la societat en qualsevol forma possible. Podem generar espais de relació, denunciar allò que no ens agrade (i imaginar espais per a que ho puga fer qualsevol), promoure un estil de vida… Transformem la societat amb els nostres projectes.

3.- L’arquitectura ha de ser sostenible.

No la podem imaginar d’altra forma. Els recursos de que disposem son finits i deguem usar-los amb mesura. Ni els espais que ocupem, ni l’energia consumida, ni els recursos naturals i paisatgístics al voltant de la implantació, construcció, i vida útil poden escapar de ser tinguts en compte quan projectem.

Entenc que és molt difícil complir amb tots els objectius proposats. La majoria de vegades no està al nostre abast, ni depèn exclusivament de nosaltres. El que sí podem fer es tractar de tindre aquests plantejaments en ment cada vegada que ens enfrontem a un repte tècnic o creatiu.

Potser no puguem dur-los a terme tots, però el sol procés de fer-los entrar a l’equació de ben segur que millorarà els nostres projectes i, per tant, la realitat que transformen.

imatge: “The Architect’s Dream” de Thomas Cole, [Domini públic]

Quin gustàs dona poder desitjar-vos bones vacances!

Aquesta ha segut una temporada/ronda solar/curs ben profitosa per a mi, perquè per culpa gràcies al baix volum de feina he pogut dedicar els esforços a dos punts molt importants per a estudiANDANA.

Un, és aquest mateix que podeu llegir ara mateix: el blog. estudiANDANA ja comptava amb web des del seu inici, però la decisió d’obrir un blog li ha donat un impuls considerable. Ara podem oferir continguts, informar i opinar del que ens semble interessant. Un web amb continguts de qualitat i actualitzats atreu més públic i és més útil tant per a qui el redacta com per a qui el llig, veritat? Tanmateix, cada entrada al blog suposa una immersió expres i intensiva al tema a tractar. Així és una eina perfecta per a reciclar coneixements i buscar-ne de nous.

Açò mateix enllaça amb el segon punt: la formació. El meu calendari formatiu d’aquest any ha estat molt dens i divers, encara que ben orientat (vull pensar) cap a la rehabilitació i la sostenibilitat. Aquests han de ser dos punts vitals per la industria i la societat d’ara en avant. I estudiANDANA no pot passar-ho per alt.

És per açò que començàrem l’any (i el web) parlant-vos de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici. Un punt de partida excel·lent per a mantindre el nostre parc immobiliari en perfecte estat rehabilitant-lo tant funcional com energèticament.

L’any que ve continuarem oferint-vos temes de qualitat en aquesta mateixa direcció i vos en proposarem de nous per a continuar creixent amb nous projectes.

Carregueu les piles, que l’any que ve ha de ser millor encara que aquest!

imatge de Stefan Schäfer, Lich (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons