arquitectura, disseny, i més
menu

Ara que ja està acabant-se s’ha acabat la crisi, mirant-la amb perspectiva, podem dir que els arquitectes n’hem sigut en part responsables. No hem sigut ni els únics ni els principals, però ens cal fer autocrítica abans de reprendre la nostra tasca.

Durant la bombolla immobiliària es varen perpetrar actuacions urbanístiques surrealistes, edificacions grandiloqüents i sumptuoses, i una quantitat de vivendes insultant. I al mateix temps ens varem anar carregant el territori (l’Horta, la costa, espais naturals…), el patrimoni cultural (alqueries, sèquies, paisatges…), i bona part del teixit productiu (terres de cultiu, el propi sector de la construcció, xicotetes empreses…). Fins i tot li hem deixat una cicatriu ben lletja a la imatge exterior de València.

I una gran part d’aquestes malifetes han necessitat de la nostra col·laboració com arquitectes per ser dutes a terme.

Hem signat i col·laborat en projectes de dubtosa qualitat (tècnica, formal i legal), que ara tenen que sofrir els seus usuaris; i, sovint, hem callat i mirat a altre lloc, quan alçar la veu anava contra els nostres interessos. Cal dir que no hem sigut tots, que hi ha molts professionals que s’hi han negat, i altres als que la necessitat els ha apretat i han cedit puntualment; però hi ha d’algun que…

A nivell individual hem pogut pecar més o menys, en funció de la nostra voluntat i capacitat de moviments. Una sola persona poc pot fer. Però com a col·lectiu (amb certa capacitat) podem dir que li hem fallat per complet a la societat. Col·legis professionals, escoles, fundacions, editorials, creadors d’opinió i fins i tot a les xarxes socials hem estat incapaços d’adonar-se o actuar degudament.

Hem d’assumir que hem fallat tant individual com col·lectivament. Perquè la nostra professió implica sempre transformar la realitat existent i en aquests últims temps no l’hem millorat precisament.

A les nostres ments, mans, llapisseres, i ratolins està comprometre’s a tornar a millorar la realitat sobre la que actuem. I sols ho podrem fer exercint l’arquitectura de manera responsable, imaginant una arquitectura responsable.

imatge de Untipografico [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons